Nawigacja

Biedronki

ODDZIAŁ I

Nauczyciel -mgr Grażyna Masłowska i mgr Anna Gawrońska

Pomoc n-la : Magdalena Dziubińska

 

Oferta edukacyjna: ,, Plastyka i technika na wesoło"

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

ODDZIAŁ I  ,,BIEDRONKI "              

Część I poranna

   7.00-8.30   Schodzenie się dzieci.Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne,zabawy integrujące                              grupę, zabawy samodzielne - stworzenie sytuacji zabawowych służących realizacji                                  pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym.

   8.30-9.00    Poranne zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania - czynności
                      porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

   9.00 -9.40   Śniadanie - realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności                              nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie                                  dbałości o zdrowie.

  9.40- 10.10  Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, korzystanie z toalety.                                Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

                            Część II - główna

10.10 - 10.40  Zajęcia kierunkowe z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zgodnie                         z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

10.40 - 11.00  Przygotowanie do drugiego śniadania - czynności higieniczne i samoobsługowe w                                   łazience. Drugie śniadanie.

11.00 - 12.15   Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer do ogrodu przedszkolnego                                    (nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków - doskonalenie czynności). Zabawy                             samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy                             tropiące, wycieczki i spacery - obserwacja środowiska przyrodniczego i społecznego w                             najbliższym otoczeniu przedszkola. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

12.15 -12.30    Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w                             łazience. Czynności porządkowe. 

12.30 - 13.00   Obiad - celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie                                               prawidłowego posługiwania się sztućcami ( widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie                                 się przy stole, dbałość o zdrowie.

13.00 - 13.30    Relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej-                                             wyciszenie.

                Część III - poobiednia 

13.30 -  14.25    Samodzielna zabawa dzieci - podejmowanie różnorodnych form działania przy                                           niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze,                                             wyrównawczo- stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań                                 do możliwości dzieci. Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy                                           przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy z językiem obcym                                     nowożytnym.

14.25 - 14.30     Przygotowanie do podwieczorku - czynności higieniczne i samoobsługowe.

14.30 - 14.50     Podwieczorek - kultura spożywania posiłków.

14.50 - 17.00     Zabawy samodzielne dzieci. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności                                       szkolnych, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.                 

    

 .

 

         TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

poniedziałek: mowa, plastyka

wtorek:          matematyka, gimnastyka

środa:           mowa, plastyka / technika /

czwartek:      matematyka, muzyka

piątek:          przyroda, gimnastyka
                  

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Samorządowe nr 5
    ul. Granata 6
    26-200 Końskie
  • (41) 372-31-48

Galeria zdjęć