Nawigacja

Biedronki

ODDZIAŁ I

Nauczyciel - mgr Anna Gawrońska

Pomoc n-la : Magdalena Turalska

 

Oferta edukacyjna: ,,Matematyka na wesoło"

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

ODDZIAŁ I  ,,BIEDRONKI "

 

   12.00 - 12.30 - Schodzenie się dzieci.

                            Zabawy swobodne z niewielkim udziałem nauczyciela.
                      

   12.30 - 12.45 -  Praca nauczyciela o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, kompensacyjnym

                            stymulującym i wychowawczym

   12.45 - 13.00 -  Zabawy ruchowe

   13.00 - 13.15 - Czynności samoobsługowe, higieniczne

                            Przygotowanie do posiłku.

  13.15 - 13.45 -  Posiłek

 13.45 - 14.15 - Zajęcia dydaktyczne wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

 14.45 - 15.00 - Czynności samoobsługowe przygotowujące do wyjścia na powietrze.

 15.00 - 16.00 - Pobyt na powietrzu: realizacja różnych form aktywności ruchowej,

                        obserwacje przyrodnicze.

16.00 - 16.30 - Indywidualna realizacja zadań opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznych

                         doskonalących kompetencje dzieci.

16.30 - 17.00 - Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela.

                         Rozchodzenie się dzieci.

 

         TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

poniedziałek: mowa, plastyka

wtorek:          matematyka, gimnastyka

środa:           mowa, plastyka / technika /

czwartek:      matematyka, muzyka

piątek:          przyroda, gimnastyka
                  

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Samorządowe nr 5
    ul. Granata 6
    26-200 Końskie
  • (41) 372-31-48

Galeria zdjęć