Nawigacja

Raport z ewaluacji zewnętrznej Historia przedszkola

Nasze przedszkole

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Ewaluacja całościowa  zewnętrzna wizytatorów Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 29-04-2016 - 13-05-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Ewa Fortunka, Iwona Nowak. Badaniem objęto 12 dzieci (wywiad grupowy), 66 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 5 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły,grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania przedszkola.

Podsumowując ewaluacje całościową przedszkole nasze osiągnęło bardzo wysoki poziom we wszystkich obszarach - wnioski szczegółowe zawarte w poniższym raporcie.

Bardzo dziekuję za wsparcie, pomoc i zaangażowanie wszystkim pracownikom, rodzicom i partnerom.

                                                                                                            Dyrektor - Renata Sielska

 

Raport.pdf

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Samorządowe nr 5
    ul. Granata 6
    26-200 Końskie
  • (41) 372-31-48

Galeria zdjęć