Nawigacja

Żabki

ODDZIAŁ II

Nauczyciel - mgr Małgorzata Teler

Pomoc n-la: Alicja Malicka, Agnieszka Szymczak

Oferta edukacyjna ,,Z tańcem i piosenką w przedszkolnym rytmie"

 

 RAMOWY  ROZKŁD  DNIA

Oddział III - ŻABKI

 

7,30 – 8,00      Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne z niewielkim udziałem  nauczyciela.

8,00 – 8,15     Praca nauczyciela o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, kompensacyjnym, stymulującym

                       i wychowawczym.

8,15 – 8,30       Zabawy ruchowe.

8,30 -  8,45       Czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowujące do śniadania.

8,45 – 9,15        Śniadanie.

9,15 – 10,15      Zajęcia dydaktyczne wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10,15 – 10,30    Czynności samoobsługowe przygotowujące do wyjścia na  powietrze.

10,30 – 11,30    Pobyt na powietrzu: realizacja różnych form aktywności  ruchowej, obserwacji przyrodniczych.

11,30 – 12,00   Indywidualna realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczo  - dydaktycznych

                         doskonalących   kompetencje dzieci.

12,00- 12,30     Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela.

                           Rozchodzenie się dzieci.

 

           TYGODNIOWY  ROZKŁAD  ZAJĘĆ.

   poniedziałek: mowa, plastyka

   wtorek:      matematyka, gimnastyka

   środa:       mowa, plastyka / technika /

   czwartek:   matematyka, muzyka

   piątek:      przyroda, gimnastyka

  

 

                            

     

                        

 

                           

                            

                           

  

                         

     

                          

                           

                            

                          

                          

  

 

  

                          

                   

                          

 

 

                        

 

                           

   

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Samorządowe nr 5
    ul. Granata 6
    26-200 Końskie
  • (41) 372-31-48

Galeria zdjęć