Nawigacja

Wiewiórki

ODDZIAŁ IV

Nauczyciel - mgr Anna Partyka

Pomoc n-la : Anita Wiśniewska

Oferta edukacyjn0-logopedyczna pod hasłem ,,Języczkowe zabawy"

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Oddział IV - WIEWIÓRKI

 

7:00 – 7:30         Schodzenie się dzieci.

                             Zabawy swobodne z niewielkim udziałem nauczyciela.

 

7:30 – 8:00       Praca nauczyciela o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym,              

                             kompensacyjnym, stymulującym i wychowawczym.

 

8:00 – 8:15         Zabawy ruchowe.

 

8:15 - 8:30         Czynności higieniczne,samoobsługowe przygotowujące do sniadania.

 

8:30 - 9:00         Śniadanie.

 

9:00 - 10:00         Zajęcia dydaktyczne wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

 

10:00 – 11:00     Pobyt na powietrzu: realizacja różnych form  aktywności ruchowej ,

                             obserwacji przyrodniczych.

 

11:00 – 11:30     Indywidualna realizacja  zadań opiekuńczo – wychowawczo - 

                              dydaktycznych udoskonalających kompetencje dzieci.

 

11:30 – 12:00    Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela.

                             Rozchodzenie się dzieci.

 

                                         CIEKAWOSTKI

                         

                                                        Wiersz do nauki

                                              ,,Wiersz przedszkolaka"

                                             Rano idę do przedszkola !

                                             Zawsze kapcie zmieniam w szatni

                                             I do sali szybko biegnę,

                                             bo nie lubię być ostatni !

                                             W sali mnóstwo jest zabawek,

                                             papier, kredki.....

                                             A w łazience mam swój ręcznik.

                                             Bawię się na placu zabaw,

                                             jem w jadalni podwieczorek.

                                             Oooo... już przyszła moja mama !

                                             Hura ! Biegnę po swój worek.

 

 

                            

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Samorządowe nr 5
    ul. Granata 6
    26-200 Końskie
  • (41) 372-31-48

Galeria zdjęć